Các bài viết cũ

7 shortcode hữu ích cho “dân” nghiền WordPress

Lưu ý: Hãy chắc chắn rằng những WordPress Shortcode dưới đây không bị trùng với các WordPress Shortcode mà bạn đang sử dụng.

Hiển thị snapshot của trang web

Để hiển thị snapshot của một trang web nào đó, các bạn chỉ cần thêm đoạn code dưới đây vào trong tập tin functions.php của WordPress Theme mà bạn đang sử dụng:

(… Đọc tiếp)

Tổng hợp các plugins cần thiết cho WordPress

Tổng hợp các plugins cần thiết nhất cần có cho WordPress từ quản lý cơ sở dữ liệu cho đến dàn trang, xuất bản và cấu trúc blog.

Trong quá trình xây dựng website này, mình có tìm kiếm và sử dụng thử khá nhiều Plugins của WordPress từ cấu hình đường dẫn cho đến cơ sở dữ liệu rồi đến trình bày bài viết. Tất cả đều thú vị, nhưng trong một rừng Plugins, có lẽ sẽ thích hợp hơn trong bài viết này mình giới thiệu các Plugins cần thiết nhất, rồi các tính năng nên có, cuối cùng là các tính năng mở rộng nên tham khảo.

Trong bài viết khác mình sẽ đề cập tới các tính năng cần thiết cho SEO quảng bá Website, vì đó là một chủ đề khác, chuyên sâu hơn. Toàn bộ Plugins ở đây Phương đều đặt link gốc ( từ website của tác giả hoặc nơi đăng tải plugins này ) . Ngoài ra toàn bộ các plugins này đều được chia sẻ trên trang WordPress.ORG , bạn có thể vào trang này search .

(… Đọc tiếp)