Các bài viết cũ

Chữ “lễ” có còn được “tiên học lễ” hay không?

Sinh ra và lớn lên, ai cũng thuộc nằm lòng câu: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Và ai cũng được nghe thầy cô giảng đi giảng lại nhiều lần: “Tiên có nghĩa là đầu tiên, lễ có nghĩa là lễ nghĩa. Hậu là sau cùng, văn nghĩa là văn chương, chữ nghĩa. Nói tóm lại, trước khi các em học văn chương chữ nghĩa, các em phải học lễ phép, lễ nghị. Người có học vấn cao nhưng thiếu lễ phép, lễ độ thì không ai yêu thích cả. Vì vậy  lễ phép là điều tối cần thiết, các em phải học trước khi học bất kỳ một cái gì khác”.

(… Đọc tiếp)

Advertisements