Các bài viết cũ

Mạng ảo, văn hóa thật

Là một nhân viên văn phòng, có điều kiện tiếp xúc với máy tính nhiều. Lại được nối mạng internet, nên tôi lên mạng thường xuyên. Ban đầu thì đơn thuần chỉ là đọc báo, xem thông tin giá cả này nọ. Nhưng sau này tôi bắt đầu chơi Blog. Lúc đó, trong suy nghĩ của tôi – Blog đơn thuần là việc giải trí. Tôi “xây” cho mình một “ngôi nhà” trên mạng. Bắt đầu thả mọi cảm xúc của mình vào “ngôi nhà” đó. Rồi thì làm quen với mọi người, dần dà tôi kết bạn cũng khá nhiều, mọi lứa tuổi và mọi giới.

(… Đọc tiếp)

Advertisements