Các bài viết cũ

Học cách đứng dậy sau mỗi lần thất bại

http://vn.360plus.yahoo.com/mrlinhcns

Nếu ai đã có lần
Bất cần sự sống
Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha
Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống Read the rest of this entry