CỤ và CU

Xướng:

Cụ và Cu

Cùng khởi đầu Cờ (C) đứng cạnh U
Sao cho rằng CỤ lớn hơn CU ?
Râu ria rậm rạp CU như CỤ
Da dẻ nhăn nheo CỤ giống CU
Chớ cậy ngày nay lên mặt CỤ
Mà quên thuở nọ vốn thằng CU
Chỉ là thêm nặng CU thành CỤ
Nếu bỏ nặng thì CỤ hóa CU

Thiên hạ đảo điên CU hoá CỤ
Thế sự lộn lèo CỤ thành CU.
CU “Quân tử biến” là “CU CỤ”
CỤ “lão hoàn đồng” ấy “CỤ CU”
Ra chốn đình trung ưng gọi CỤ
Giữa vòng hương phấn muốn là CU
Giai nhân có hỏi CU hay CỤ?
“Ngũ thập niên tiền … CỤ vốn CU”.

Năm nay tuổi tớ sáu mươi tư
Rằng CỤ rằng CU tớ cũng ừ!
Với bọn nhóc tì, ừ! Lão: CỤ
Cùng hàng tiền bối, dạ! Con: CU
Nhân sinh ảo ảnh, đời là mộng
Thế sự vô thường, khôn giả ngu
Thành bại nhục vinh, mây khói cả
CỤ hay CU khác đếch nhau gì!

Hoạ:

    CU và CỤ

Thuở bé quẩn quanh bám váy U

Mọi người yêu mến gọi thằng CU!

Cổ lai thất thập CU thành CỤ

Đạo đức buông xuôi CỤ hoá CU

Chức lớn tiền nhiều lên thế CỤ

Trọc đầu bạc ít hoá ra CU … !

Trần ai ai biết CU là CỤ

Thế sự dẫy đầy CỤ đáng …CU

Mẫu mực – cháu con cung kính: CỤ!

Nhố nhăng – thiên hạ bụng khinh: CU!

Là hai – CU trước nay là CỤ…   *

Vẫn một – CỤ giờ cũng chính CU…

Đến Hội họp hành quen tiếng CỤ

Về nhà với vợ hoá thành CU

Tầu xe chen chúc, ừ thì CỤ

Thấy “Phở” hứng lòng, tớ vẫn CU.

Lòng ta thanh thản chẳng ưu tư

CU CỤ chi chi cũng chỉ ừ!

Lớp trẻ tôn vinh cần xứng CỤ

Bạn già thơ phú thích hồn CU

Vô thường dòng thác luôn sinh diệt

Cõi mộng đời người ai dại ngu?

Tranh phải tranh hơn ai có biết?

DIỆT- SINH chốn ấy… một nơi …U

 Bùi Xuân Phượng

          KÍNH CỤ

Gặp được Cụ là nhờ có Cu

Cám ơn Cu đã cho gặp Cụ

Gặp Cụ thấy mình hãy còn Cu

Các Cu nghiêng mình kính chào Cụ

Mong Cụ gừng già chỉ bảo Cu

Thi đàn lâu nay Cu lẫn Cụ

Phong Lưu công tử mãi là Cu

Thổ Tang, Trung Châu xứng đáng Cụ

Chu Công, Vũ Khánh nửa Cụ, Cu

Trọng Sang không biết Cu hay Cụ

Quảng Ba chắc hẳn vẫn còn Cu

Chỉ tiếc Đại Nam và Sen biếc

Chẳng thấy Cu đâu, chỉ … ao tù

Ao tù mọc sen, sen có củ

Có củ cũng được coi như Cu

Cụ Cu thơ phú cùng vui họa

Thi đàn khoe sắc Cụ và Cu

Kính Cụ tiên phong ra đề HỨNG

Để các Cu cùng họa, cùng  TUNG.

Chu Công Phùng

           GỬI CỤ CU

Thói đời một CỤ cũng một CU
Cả CỤ cả CU đều có U
CU hay là CỤ đều có củ
Chắc gì củ CỤ hơn củ CU

Thấy CỤ thằng CU cung kính CỤ
Thấy CU rằng CỤ ừ thằng CU
Thấy girl CU CỤ đều sướng cả
Hỏi rằng CU CỤ hơn CU CU?

Thủa xưa vốn CỤ cũng là CU
Thấm thoát thoi đưa CU thành CỤ
Ơn trời số CỤ vẫn có CU

Cũng nhờ có CỤ mới có CU
Cũng nhờ có CU nên lên CỤ
Giả như CU CỤ không ngon nghẽ
Bây giờ có được cái CU CU ?

Không phải CU mà cũng chưa phải CỤ. (Blog YuMe)

Advertisements

About Nắng xứ Quảng

Tôi chưa có nhiều tiền để biết rằng tiền không mang lại hạnh phúc!

Posted on 06/11/2011, in Giải trí & Cười and tagged , , . Bookmark the permalink. Chức năng bình luận bị tắt ở CỤ và CU.

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: