When you hear the word “sex”?

WHEN YOU HEAR THE WORD “SEX”

Đại ý như thế này: Khi mày nghe đến từ “sex”!

Hai dà, chết thui 😆

Tớ mạo muội dịch luôn nhé: 😀

when your parents say it

(gia đình sây ít)

when your friends say it

(bạn bè sây ít)

when the teacher say it

(giáo viên sây ít)

when someone HOT says it

Nguồn: ohwthjea.tumblr

web counter
lượt xem
Advertisements

About Nắng xứ Quảng

Tôi chưa có nhiều tiền để biết rằng tiền không mang lại hạnh phúc!

Posted on 17/09/2011, in Giải trí & Cười and tagged . Bookmark the permalink. Chức năng bình luận bị tắt ở When you hear the word “sex”?.

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: