Hình ảnh mới công bố về vụ khủng bố 11-9

Xem lại những hình ảnh khá chi tiết về vụ khủng bố ngày 11/9/2001  và Hình ảnh mới công bố về vụ khủng bố 11-9


——————————-

Advertisements

About Nắng xứ Quảng

Tôi chưa có nhiều tiền để biết rằng tiền không mang lại hạnh phúc!

Posted on 11/09/2011, in Xem-ngẫm-nghĩ and tagged . Bookmark the permalink. Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh mới công bố về vụ khủng bố 11-9.

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: