Khoe con học giỏi…

Ông bố đang khoe con học giỏi với khách thì thằng con về liền hỏi ngay con để khoe:
– Hôm nay toán con được mấy điểm.
– Được 2 điểm.
– Tại sao lại 2?
– Vì cô giáo hỏi 2+2 bằng mấy, con trả lời là bằng 4. Cô giáo lại hởi 2X2 bằng mấy?
– Thế con trả lời bằng mấy?


– Con bảo là: “Khác đéo gì” nên cô giáo cho 2 điểm.

😆
– Thế môn thể dục được mấy điểm?
– Được 2 điểm.
– Sao lại 2 điểm?
– Học đi đều, cô giáo dạy là “Giơ chân phải lên đồng thời giơ chân trái lên” bó tay!
Ông bố buột miệng: ” Thế thì đứng bằng cái con củ cặc à”.
Con: ” Con cũng nói thế nên cô giáo cho 2 điểm”.

😆
– Thế môn văn được mấy điểm?
– Được 2 điểm.
– Sao lại 2 điểm?
– Cô giáo bắt đặt câu với từ Cô giáo.
– Thế mày đặt câu gì?
– Con đặt câu: “Cô giáo là con đĩ”
– Trời đất, thế cô giáo nói sao?
– Cô giáo cho con 2 điểm và bắt con lên gặp thầy hiệu trưởng.
– Thế thầy hiệu trưởng bảo sao?
– Thầy hiệu trưởng cho con 2.000đ và hỏi nhà cô giáo con ở đâu.

(Nguồn: ST Internet)

Advertisements

About Nắng xứ Quảng

Tôi chưa có nhiều tiền để biết rằng tiền không mang lại hạnh phúc!

Posted on 09/09/2011, in Giải trí & Cười. Bookmark the permalink. Chức năng bình luận bị tắt ở Khoe con học giỏi….

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: