Daily Archives: 27/08/2011

Tình – Đời

… Với hai “mảnh” tình vắt vai: một mảnh “chết”, một mảnh “điên”, khác nhau thật nhiều nhưng đều giống nhau ở câu hỏi “thật – giả”: tình thật hay tình giả? chết thật hay chết giả? điên thật hay điên giả?

Một câu hỏi đã được trả lời: tình luôn luôn thật, với điều kiện là đừng quên phần trạng ngữ “trong không gian và thời gian của nó” [thiên hạ đau khổ vì nhớ nhiều thứ mà lại cứ quên cái trạng ngữ giản dị kia, he he..]. Câu thứ hai sau bao năm quay quắt, giằng xé giờ cũng đã ngoan ngoãn nằm yên đó như một chiếc bình cổ cao giá. Câu thứ ba thì đã đang đứng giữa ranh giới quá khứ và hiện tại. Với kinh nghiệm của câu thứ hai và với “nội lực ngày càng thâm hậu” thì dù có câu trả lời hay không, câu thứ ba rồi cũng sẽ nằm yên ngoan ngoãn mà thôi.

(… Đọc tiếp)

Advertisements