Nạn đói khủng khiếp ở Biafra


Khi người Igbos ở phía Đông Nigeria tuyên bố giành độc lập vào năm 1967, chính quyền Nigeria đã quyết định phong tỏa đất nước non trẻ Biafra. Hậu quả để lại là hơn 1 triệu người đã chết đói còn trẻ em thì mắc bệnh suy dinh dưỡng nặng khi tay chân thì teo đi còn bụng thì nhô ra.

Trẻ em Biafra bị suy dinh dưỡng nặng trong nạn đói ở nơi này.
Advertisements

About Nắng xứ Quảng

Tôi chưa có nhiều tiền để biết rằng tiền không mang lại hạnh phúc!

Posted on 26/08/2011, in Xem-ngẫm-nghĩ. Bookmark the permalink. Chức năng bình luận bị tắt ở Nạn đói khủng khiếp ở Biafra.

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: