Daily Archives: 15/08/2011

Tạo list audio cho WP bằng http://soundcloud.com/

Cách này là giúp bạn up một list nhạc audio. Bạn có thể nghe trực tiếp hoặc down về.

Đầu tiên, bạn vào tranghttp://soundcloud.com/

Đăng ký một tài khoản. Sau khi thực hiện đăng ký, bạn sẽ nhận được một email xác nhận việc đăng ký. Hãy làm theo nội dung mail (ấn vào một cái link) để hoàn tất việc đăng ký.
Sau khi đăng ký, bạn đã có thể login vào. Bạn sẽ nhìn thấy giao diện như sau:

(…Đọc tiếp)

Advertisements